Kontaktinformasjon


Kirken i Sigdal og Eggedal

Adresse: Borgestubakken, 3350 Prestfoss - se kart
Tlf 95724847
Epost:
lise.kleven@sigdalkirke.no

Kirkeverge

Mette Gabrielsen Flågan

97194144

Send epost

Klokker

Kenu Tu Fuhrmann

40049706

Send epost

Organist

Truls Glesne

99510639

Send epost

Renholder

Mette Grimnes

41748341

Send epost

sokneprest

Lise Wold Kleven

+4795724847

Send epost

sokneprest

Lise Wold Kleven

+4795724847

Send epost

Trosopplærer

Karolina Leversby

97548020

Send epost

Kirketjener/kirkegårdsarbeider

Arne Mohagen

91398548

Send epost