Ferieavvikling


Sokneprest Lise har sommerferie fra 6.7-26.7 og 3.8-9.8.  Kirkevergen er tilgjengelig på telefon og vil formidle kontakt med prest ved behov.

Les mer

 

Ferieavvikling


Sokneprest Lise har sommerferie fra 6.7-26.7 og 3.8-9.8.  Kirkevergen er tilgjengelig på telefon og vil formidle kontakt med prest ved behov.

Les mer

 

Haglebu fjellkirke 40 år


2.august feirer vi Haglebu fjellkirkes 40-årsjubileum med jubileumsgudstjeneste i Haglebu fjellkirke. 

Les mer

 

Haglebu fjellkirke 40 år


2.august feirer vi Haglebu fjellkirkes 40-årsjubileum med jubileumsgudstjeneste i Haglebu fjellkirke. 

Les mer

 

Misjonsprosjektet vårt


Sigdal og Eggedal menigheter har misjonsprosjekt i Mali gjennon Normisjon: Oversettelse av Bibelen til språket Kassonkè. Misjonær Guri Enger, opprinnelig fra Nedre Eggedal, er sentral i dette arbeidet.

Les mer

 

Misjonsprosjektet vårt


Sigdal og Eggedal menigheter har misjonsprosjekt i Mali gjennon Normisjon: Oversettelse av Bibelen til språket Kassonkè. Misjonær Guri Enger, opprinnelig fra Nedre Eggedal, er sentral i dette arbeidet.

Les mer

 
 

God St.Hans fra Vatnås kirke

Vi ønsker alle en god St.Hansfeiring med en St.Hansandakt fra Vatnås kirke.

Les mer

 

17.mai fra Eggedal kirke

17 maigudstjeneste fra Eggedal kirke. Medvirkende: Sokneprest Lise Kleven, organist Truls Glesne og sangere fra Eggedal sangkor. Film: Rune...

Les mer

 

Se en kort gudstjeneste fra Holmen kirke

Gudstjeneste fra Holmen kirke. Marit Andersen synger, sokneprest Lise Kleven holder en kort preken og organist Truls Glesne spiller

Les mer