Digitalt menighetsmøte


Det skal gjøres en justering av gudstjenesteliturgien for den enkelte menighet i Den norske kirke. Menighetsmøtet, som er menighetens høyeste organ, skal uttale seg om saken. Siden det ser ut til at vi ikke får holdt fysiske menighetsmøter i tide, legger vi her ut forslaget til justering og ber alle som ønsker det gi en tilbakemelding på epost til lise.kleven@sigdalkirke.no innen 24.4

Les mer

 

Digitalt menighetsmøte


Det skal gjøres en justering av gudstjenesteliturgien for den enkelte menighet i Den norske kirke. Menighetsmøtet, som er menighetens høyeste organ, skal uttale seg om saken. Siden det ser ut til at vi ikke får holdt fysiske menighetsmøter i tide, legger vi her ut forslaget til justering og ber alle som ønsker det gi en tilbakemelding på epost til lise.kleven@sigdalkirke.no innen 24.4

Les mer

 

Preken søndag 11.april


Søndag 11 april er det ikke gudstjenester i Sigdal. Men her kan du lese prekenteksten og en preken for søndagen, om du vil.

Les mer

 

Preken søndag 11.april


Søndag 11 april er det ikke gudstjenester i Sigdal. Men her kan du lese prekenteksten og en preken for søndagen, om du vil.

Les mer

 

Andakt på 2.påskedag


I dag legger vi ut den siste av påskens andakter fra Holmen kirke. Vi ønsker alle en fortsatt god påske!

Les mer

 

Andakt på 2.påskedag


I dag legger vi ut den siste av påskens andakter fra Holmen kirke. Vi ønsker alle en fortsatt god påske!

Les mer

 

Påskedag fra Holmen kirke


Kristus er oppstanden og vi ønsker god påske fra Holmen kirke

Les mer

 

Påskedag fra Holmen kirke


Kristus er oppstanden og vi ønsker god påske fra Holmen kirke

Les mer

 

Nye innstramminger for gudstjenester, vielser og dåp!


Etter at det kom nye restriksjoner fra 16.3 blir det ikke gudstjenester i kirkene før etter 11.4. Det betyr at alt som skjer i påsken i år blir digitalt.

Les mer

 

Nye innstramminger for gudstjenester, vielser og dåp!


Etter at det kom nye restriksjoner fra 16.3 blir det ikke gudstjenester i kirkene før etter 11.4. Det betyr at alt som skjer i påsken i år blir digitalt.

Les mer

 

Nye lysestaker i Eggedal kirke


Eggedal menighetsråd har kjøpt inn to syvarmede lysestaker til Holmen kirke. Dette ble mulig etter at vi i 2019 mottok en minnegave etter Leif Kjernås. 

Les mer

 

Nye lysestaker i Eggedal kirke


Eggedal menighetsråd har kjøpt inn to syvarmede lysestaker til Holmen kirke. Dette ble mulig etter at vi i 2019 mottok en minnegave etter Leif Kjernås. 

Les mer

 
 

Misjonsprosjektet vårt

Sigdal og Eggedal menigheter har misjonsprosjekt i Mali gjennon Normisjon: Oversettelse av Bibelen til språket Kassonkè. Misjonær Guri Enge...

Les mer