Velkommen til gudstjeneste!


Søndag 27.september er det gudstjeneste i Holmen kirke kl 11.00. Denne søndagen bæres to barn til dåp i kirken. Denne søndagen kalles for "høstens oppstandelsesdag", liturg er sokneprest Lise Kleven og organist er Truls Glesne. Velkommen til kirken!

Les mer

 

Velkommen til gudstjeneste!


Søndag 27.september er det gudstjeneste i Holmen kirke kl 11.00. Denne søndagen bæres to barn til dåp i kirken. Denne søndagen kalles for "høstens oppstandelsesdag", liturg er sokneprest Lise Kleven og organist er Truls Glesne. Velkommen til kirken!

Les mer

 

4-årssamlinger


Hver høst inviteres alle 4-åringene i bygda til 4-årssamlinger. I år blir opplegget slik: 4-åringene som går i Enger barnehage: Eggedal kirke 21.10 kl 17.30 4-åringene som går i Eggedal barnehage: Eggedal kirke 22.10 kl 17.30 Gudstjeneste med utdeling av 4-årsbok i Eggedal kirke søndag 25.10 kl 16.00 4-åringene som går i Nerstad barnehage: 3.11 kl 17.30 4-åringene som går i Prestfoss...

Les mer

 

4-årssamlinger


Hver høst inviteres alle 4-åringene i bygda til 4-årssamlinger. I år blir opplegget slik: 4-åringene som går i Enger barnehage: Eggedal kirke 21.10 kl 17.30 4-åringene som går i Eggedal barnehage: Eggedal kirke 22.10 kl 17.30 Gudstjeneste med utdeling av 4-årsbok i Eggedal kirke søndag 25.10 kl 16.00 4-åringene som går i Nerstad barnehage: 3.11 kl 17.30 4-åringene som går i Prestfoss...

Les mer

 

Høstens arrangementer


Det er en travel og spennende høst som ligger foran oss. Konfirmasjonene er ferdige, og nye konfirmanter er i gang. I oktober blir det 4-årssamlinger, konfirmantpresentasjon og 50 års konfirmantjubileum.

Les mer

 

Høstens arrangementer


Det er en travel og spennende høst som ligger foran oss. Konfirmasjonene er ferdige, og nye konfirmanter er i gang. I oktober blir det 4-årssamlinger, konfirmantpresentasjon og 50 års konfirmantjubileum.

Les mer

 

Misjonsprosjektet vårt


Sigdal og Eggedal menigheter har misjonsprosjekt i Mali gjennon Normisjon: Oversettelse av Bibelen til språket Kassonkè. Misjonær Guri Enger, opprinnelig fra Nedre Eggedal, er sentral i dette arbeidet.

Les mer

 

Misjonsprosjektet vårt


Sigdal og Eggedal menigheter har misjonsprosjekt i Mali gjennon Normisjon: Oversettelse av Bibelen til språket Kassonkè. Misjonær Guri Enger, opprinnelig fra Nedre Eggedal, er sentral i dette arbeidet.

Les mer

 
 

God St.Hans fra Vatnås kirke

Vi ønsker alle en god St.Hansfeiring med en St.Hansandakt fra Vatnås kirke.

Les mer

 

17.mai fra Eggedal kirke

17 maigudstjeneste fra Eggedal kirke. Medvirkende: Sokneprest Lise Kleven, organist Truls Glesne og sangere fra Eggedal sangkor. Film: Rune...

Les mer