Konfirmasjon


Vi har en flott gjeng konfirmanter i bygda som har gledet seg til konfirmasjonen. På grunn av korona-situasjonen er konfirmasjonen utsatt til høsten og alle aktiviteter er satt på vent. Du finner nye konfirmasjonsdatoer under