Digital inkludering


«14 prosent av den norske befolkningen over 16 år har ingen eller lave digitale ferdigheter. Det er 600 000 mennesker. Samtidig digitaliseres Norge. Hvis du ikke har digital kompetanse, blir du stående utenfor. Derfor må vi jobbe for digital inkludering.» (kilde: KS) 

Tilskuddsmidler til Sigdal 

Dette er en kjent problemstilling og derfor ble det lyst ut tilskuddsmidler for å gjøre noe med dette. Sigdal kommune fikk bevilget midler for å legge til rette for etablering og/eller videreutvikling av et lavterskel veiledningstilbud hvor personer med liten eller ingen digital kompetanse kan få hjelp og veiledning. 

I perioden frem til juni 2025 skal det jobbes mot å nå målet om at alle innbyggere skal ha tilgang til et lavterskeltilbud innen digital kompetanse. 

 

 

Hva betyr digital inkludering? 

Mer og mer informasjon blir gitt via digitale medier. Slik som for eksempel denne artikkelen. Ikke bare informasjon, men også mye samhandling skjer nå digitalt. Mange har forstått dette, men vet ikke hvordan de kan komme i gang. Målet med prosjektet, er å øke grunnleggende digitale ferdigheter. Dette betyr at man kan få veiledning til å lære seg f.eks. å bruke kommunens nettsider, hvordan man logger inn på Helsenorge, hva man bør passe på ved bruk av sosiale medier. Litt mer generelt sagt: Hvordan løse praktiske oppgaver, finne informasjon og kunne kommunisere digitalt. 

Fra tidligere har vi en frivillig som tilbyr seg å hjelpe med digitale problemer, som også kan komme hjem til den som måtte trenge det.  

Temadager etter påske 

I tillegg til dette skal det prøves ut å arrangere temadager hvor folk kan komme på frivillighetssentralen for å høre mer om ulike temaer, samt få individuell hjelp og veiledning. Det planlegges to møter etter påske, der man kan ta med seg egen mobil, nettbrett eller PC. Eller bare komme og høre på om man ønsker.  

På lengre sikt skal det jobbes med et drop-inn tilbud, hvor man kan komme innom for å få hjelp med digitale problemer. Å etablere et tilbud i Eggedal står også på agendaen.  

Følg med på nærmere informasjon og hjelp oss med å spre til de som ikke er digitale – ennå.  

Har du spørsmål, eller vanskeligheter med å komme deg til frivillighetssentralen, kan du ta kontakt med: 

Sigdal pensjonistforening v/Knut M. Strand          tlf 970 96 095

Sigdal frivillighetssentral v/ May-Britt Neshagen tlf 480 01 615

Forebyggende helse Sigdal kommune v/ergoterapeut Sina Gjellum 32 71 22 00 

 

 

 

 

 

Tilbake