Leie av kirkene


Leiepriser for kirkene: (gjelder konserter etc)


Holmen kirke:
Kr 1750 for kor/ korps/ andre fra kommunen
Kr 3000 + 10% av billettsalget for andre

Eggedal kirke:
Kr 1250 for leietakere fra kommunen
Kr 3000 + 10% av billetttinntektene for andre

For kirketjener betales reelle kostnader (antall timers lønn).

Leie av Vatnås kirke: Kontakt Olaf Vatnås tlf 91162790

Tilbake