Nå kan flere få tilbud om trosopplæring


Trosopplæringsabonnement blir nå også tilgjengelig for foresatte som ikke er medlemmer.

Etter at tilhørigordningen opphørte, har medlemmer kunnet registrere at de ønsker trosopplæringstilbud til barn som ikke er medlemmer. Dette gjøres på kirken.no/minside. Frem til nå har løsningen kun vært tilgjengelig for foresatte som er medlemmer i Den norske kirke.

Det er nå gjort endringer på kirken.no/minside slik at også ikke-medlemmer har mulighet til å registrere seg som trosopplæringsabonnenter og motta trosopplæringstilbud tilpasset sine barns alder. Dette imøtekommer et ønske fra flere ikke-medlemmer som ønsker å motta trosopplæringstilbud fra Den norske kirke til sine barn.

Menighetene kan dermed sende trosopplæringstilbud både til barn som er medlemmer, og til foresatte som er trosopplæringsabonnenter.

Personvern og samtykke

Ikke-medlemmer får en litt annen tekst om hva de samtykker til siden behandlingsgrunnlaget for å behandle opplysninger om ikke-medlemmer blir annerledes enn for medlemmer. Utover dette vil løsningen fungere likt som for medlemmer.

Barn som er medlemmer skal ikke registreres som trosopplæringsabonnenter

Vi minner til slutt om at barn som står som medlemmer i Den norske kirke, ikke skal registreres i ordningen for trosopplæringsabonnement. Barn som er medlemmer, får allerede tilsendt tilbud – uavhengig av om foreldrene er medlemmer.

 

Tilbake