Bryllup


Bryllup er en viktig begivenhet. Enten du ønsker et stort eller lite bryllup står vi i kirken til tjeneste slik at dagen blir slik dere ønsker det. Dere kan ogå velge utendørs vielse dersom dere ønsker det, så lenge det er bilvei til stedet og mulighet til å flytte innendørs ved dårlig vær.

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling. I vitners nærvær gir en kvinne og en mann hverandre løfte om at de vil leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet gyldig. Par som er borgelig viet kan i tillegg ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet.

Det er slett ikke slik at kirken kun er for de store vielsene med mange gjester! Ønsker dere en vielse med kun de nærmeste eller forloverne tilstede er det fullt mulig. 

Kontakt Sigdal kirkekontor (32 71 14 44) og avtal tid og sted for vielsen. Det lønner seg å være tidlig ute. Ønsker du vielse i Vatnås kirke eller Haglebu fjellkirke må du også kontakt dem for bestilling av kirken.

Våren/sommeren 2023 har vi noen lørdager hvor vi ikke tar imot vielser. 18.3, 15.4, 6.5, 10.6 og 15.7. Grunnen til dette er at vi ønsker at de ansatte i kirken skal kunne få noen helger med forutsigbar fritid i løpet av sommeren, og at det er vanskelig med vikarer i fellesferien. 

 

De nødvendige papirer finner du ved å logge inn på Altinn. Dette må gjøres tidligst fire måneder og senest en måned før vielsen.

Presten tar kontakt i god tid før vielsen for å avtale en vigselssamtale hvor dere i fellesskap planlegger vielsen, blir bedre kjent og samtaler om ekteskapet.

Under følger noen nyttige linker for blivende brudepar.

Nyttig informasjon:

Mal til program (her er brukt to salmer og en solosang; man kan gjerne ha tre salmer også)
Link til kirken.no. Her finner du Vigselsliturgi og skriftlesninger samt linker til papirer som må fylles ut.
 

På Youtube kan du søke opp og høre på ulike bryllupsmarsjer.

Søndre slagen menighet har samlet en rekke salmer som kan brukes til vielser; her kan du gå inn og høre på salmene: https://www.sondreslagen.no/Artikler/Artikkeldetaljer/ArticleId/122/Salmer-til-vielsen

Tilbake