Dåp


Dåp – veien inn i kirken

Det skjer et under i kirken
større enn verden vet.
Barnet får del i Guds rike,
svøpt i hans kjærlighet.
(Gerd Grønvold Saue, S97)

Dåpen har tradisjoner helt tilbake til oldkirken. I Norge står tradisjonen sterkt.
I dåpen blir vi Guds barn og medlemmer av kirken. Dåpsdagen er en merkedag i livet som vi feirer sammen med familie, venner og menighet.

I Den norske kirke blir de fleste døpt når de er mellom 2–6 måneder gamle,
men det er ingen aldersgrense for dåp. I gudstjenestelisten her på hjemmesiden vil du se når det er gudstjenester i den kirken du ønsker dåp. 

Du kan avtale dato for dåp via epost til kirkevergen i Sigdal: mette.flaagan@sigdalkirke.no

Når dere får tilsendt barnets fødselsattest fra Folkeregisteret (attesten bekrefter navnevalget dere har sendt inn), må dere sende pr post/levere en kopi av denne til kirkekontoret, slik at vi får registrert dåpen og skrevet ut dåpsattest.

1-2 uker før dåpen tar presten kontakt med dere for å avtale en dåpssamtale. Denne foregår vanligvis hjemme hos dere, eller på prestekontoret dersom det passer bedre.

Faddere
Ved dåpen skal barnet ha 2-6 faddere. Fadderne må være medlem av Den norske kirke eller et annet kristent kirkesamfunn som ikke forkaster barnedåpen. Foreldrene kan ikke være faddere.

Bor du utenfor Sigdal?
Hvis dere bor i en annen menighet og ønsker dåp i Sigdal/ Eggedal, avtaler dere tid og sted med oss. Deretter tar dere kontakt med menigheten der dere bor og sier ifra at dere har avtalt dåp her. Da vil deordne med en dåpssamtale.

Hva med å gi dåpsbarnet medlemsskap i dåpsklubben Tripp-trapp?

Tilbake