Avgifter ved vigsel av utenomsokns brudepar:


For vigsel i Eggedal og Holmen kirke samt Solumsmoen kapell. 

Skal dekke utgifter til kirketjener, organist og reinhold

6.300

For vigsel i Vatnås kirke og Haglebu fjellkirke. 

Skal dekke utgifter til lønn og reise for organist.

(Obs her må det betales en egen avgift for leie av kirkene)

3.100

 

 

Tilbake