Avgifter ved vigsel av utenomsokns brudepar:


For vigsel i Eggedal og Holmen kirke samt Solumsmoen kapell. 

Skal dekke utgifter til kirketjener, organist og reinhold

5.775

For vigsel i Vatnås kirke og Haglebu fjellkirke. 

Skal dekke utgifter til lønn og reise for organist.

(Obs her må det betales en egen avgift for leie av kirkene)

2.835

OBS!  Prestens honorar avtales separat, og innkreves via bispedømmet.

 

 

Tilbake