Gjeldende satser for gravferd og gravplass


Betalingssatser i Sigdal prestegjeld

Vedtatt av kirkelig fellesråd 18.02.2021, sak 10/2021.  Ny avgifter gyldige fom 01.01.2021

          Feste av gravsted

   Pr år

Enkel grav og urnegrav

185

Dobbel grav, 2 plasser

370

Avgifter for personer som ikke faller inn under §1 i kirkegårdsvedtektene for Sigdal.   (utenomsokns)

 

Kistebegravelse, inkl kirke/kapell, organist, kirketj., kirkegårdarb., åpning og lukking av grav,ekskl prest.

                                                                      

6.930

Bisettelse, inkl kirke/kapell, organist, kirketj., kirkegårdarb. åpning og lukking av urnegrav, ekskl prest,

 

5.250

Bisettelse i kirken (begravet utenfor kommune)

3.780

Urnebegravelse (nedsettelse av urne)

 

1.470

Kistenedsettelse (bisettelse holdt utenfor kommunen)

                                  

3.465

I tillegg vil det bli innkrevet festeavgift fra dag en, i 20 år a kr 185

 

3.700

For feste av grav ved siden av innkreves det for 20 år a kr 185

3.700

Tilbake