Nye lysestaker i Eggedal kirke


Eggedal menighetsråd har kjøpt inn to syvarmede lysestaker til Eggedal kirke. Dette ble mulig etter at vi i 2019 mottok en minnegave etter Leif Kjernås. 

 

I Det gamle testamente er den 7-armede staken bildet på Israels menighet, Guds folk, i Det nye testemente er den et symbol på kirken. 

Flere kristne kirker har i dag  7-armede staker i bruk som et uttrykk for nærværet til Jesus  i menigheten. I motsetning til menorah'en (den 7-armede lysestaken i jødedommen) har vi alle 7 lysene tent, for å markere at den Messias som jødene venter skal komme, han er kommet og er levende iblant oss i menigheten. 

 

 

 

Tilbake