Ferieavvikling


Sokneprest Lise har sommerferie fra 6.7-26.7 og 3.8-9.8. 
Kirkevergen er tilgjengelig på telefon og vil formidle kontakt med prest ved behov.

 

Det blir gudstjeneste utendørs ved Vatnås kirke 29.7 kl 18.00

Det er nå tillatt å samle inntil 200 personer til arrangementer. Men avstandskrav gjelder fortsatt, slik at vi holder reglene for smittevern i kirkene. Men vi kan love at alle får plass i sommerens gudstjenester.

Vi minner om:
- hold avstand, de som er i samme husstand kan sitte som vanlig, andre må holde 1 m avstand
- sprit hendene ved inngangen
- er du syk må du dessverre holde deg hjemme
- Vil du tenne lys så berør bare det lyset du skal tenne
- kirkevertene vil være behjelpelig med plassering i kirken.
- Vi er takknemlige for kollekt men kan dessverre ikke ta imot kontanter nå, kollekten kan gis på Vipps eller overføres

Tilbake