Restriksjoner og lettelser


Til deg som lurer på om det snart blir gudstjenester og konfirmantundervisning: Vi må fortsatt leve med en del restriksjoner grunnet Covid 19: 

 

Maksimalt antall personer i kirkene er midlertidig satt til 10, bortsett fra under begravelser da vi fortsatt kan være inntil 50. Samtidig må det være 2 m mellom hver "kohort" ved allsang. Derfor er den planlagte gudstjenesten i Holmen kirke 24.1 avlyst. 
Ettersom Sigdal ungdomsskole fortsatt er på rødt nivå blir det ikke konfirmanttimer inneværende uke.
 

 

 

 

Vi minner om:
- hold avstand, de som er i samme husstand kan sitte som vanlig, andre må holde 1 m avstand
- sprit hendene ved inngangen
- er du syk må du dessverre holde deg hjemme
- Det er nå ikke lov å bevege seg rundt i kirkerommet for f eks å tenne lys
- kirkevertene vil være behjelpelig med plassering i kirken.
- Vi er takknemlige for kollekt,  kollekten kan gis på Vipps eller leveres ved utgangen

Tilbake