God St.Hans fra Vatnås kirke


Vi ønsker alle en god St.Hansfeiring med en St.Hansandakt fra Vatnås kirke.

 

Tilbake