Vipps-nummer til menighetene


Offer og andre gaver kan gis med Vipps til menighetene våre.
Vipps Eggedal menighet: 131430

Vipps Sigdal menighet: 133466

Tilbake