Misjonsprosjektet vårt


Sigdal og Eggedal menigheter har misjonsprosjekt i Mali gjennon Normisjon: Oversettelse av Bibelen til språket Kassonkè. Misjonær Guri Enger, opprinnelig fra Nedre Eggedal, er sentral i dette arbeidet.

 

Mali og Senegal ligger i Vest-Afrika og har en lang felles historie. Begge er tidligere franske kolonier. I 1959 ble de slått sammen i Føderasjonen Mali, men etter frigjøringen i 1960 gikk det bare noen måneder før de delte seg.

Den svært fargerike, gjestfrie og familieorienterte befolkningen i Mali bor i landområder som ligger på grensen mellom ørken og savanne. Dette gjør området utsatt for tørke. Politisk ustabilitet, stor utbredelse av analfabetisme og høy arbeidsledighet legger en demper på levekårene.

Misjonærene ønsker å formidle Jesu kjærlighet til menneskene som bor i Mali. Dette gjøres blant annet ved å skape selvstendige kirker og trene lederne deres. Det jobbes med bibeloversetting slik at folket kan lese Bibelen på eget morsmål og de forteller om det de har opplevd i  eget liv. Det er et givende arbeid!

I tillegg jobbes det aktivt med alfabetiseringsprogram, brønnbygging og andre utviklingstiltak med ønske om å gi folket de bor blant større muligheter for en bedre fremtid.

 

Tilbake