Folk og røvere


5-åringene inviteres til Folk og røvere i kirken før påske

 

 

På folk og røvere-kvelden synger vi røverviser, leter etter en røverskatt i kirken og hører påskefortellingen gjennom historien om den fæle røveren Barabbas.

Tilbake