Holmen kirke


Holmen kirke ligger i sentrum av Prestfoss

 

Holmen Kirke, som er Sigdals hovedkirke, ble bygget i 1853.

Den ligger i Prestfoss. Samme år som den sto ferdig ble diktepresten Jørgen Moe ordinert her.

Tidligere sto det en eldre kirke like ved Holmen prestegård. Men på 1840-tallet var gamlekirken blitt så skrøpelig at daværende sokneprest Stub fikk store betenkeligheter med hensyn til menighetens sikkerhet.

Holmen kirke er en korskirke, oppført i tømmer og panelt. Den har 700 sitteplasser, og altertavlen, som er malt av Aksel Ender, viser korsfestelsen.

Interiøret er lyst og åpent.

 

 

 

Alle foto: Tor Kornstad

En hjelpende hånd til Norsk folkemuseum.

Tilbake