Fastetid


Vi er nå inne i fastetida i kirkeåret. Her kan du lese mer  om de ulike dagene i fasten, hva de betyr og historien bak dem. 

Fastelavn betyr egentlig kvelden før fasten, men kom til å omfatte de tre dagene fastelavnsøndag, blåmandag og Fetetirsdag, som var den siste dagen på lang tid man kunne spise kjøtt og flesk, og det skulle inntas mye kraftig kost denne dagen. Karneval, som feires på denne tida, betyr "farvel til kjøtt". Kostholdet dagen før, på blåmandag, var derfor mer nøkternt.

Blåmandag var opprinnelig en betegnelse på mandagen etter fastelavenssøndag fordi denne dagens liturgiske farge opprinnelig var blå. På denne dagen ble altrene i kirkene dekket med et blått klede. For prestene innebar det at fasten begynte, to dager før resten av befolkningen.

Tradisjonelt skulle alle håndverkssvenner ha fri hver mandag, «holde blåmandag». Svennelaugenes ukentlige møter ble nemlig lagt til mandag formiddag fordi all møtevirksomhet på søndager var forbudt i lang tid. I Norge ble blåmandag avskaffet ved håndverksloven i 1839.

Askeonsdag er den første dagen i  fastetiden. Den kommer onsdagen etter  fastelavenssøndag. Navnet askeonsdag kommer av at de troende i flere kristne trossamfunn får drysset aske over hodet eller får tegnet et kors av aske i pannen.

I middelalderen møtte de troende i kirken med botsklær og med aske i håret. Uttrykket å kle seg i sekk og aske var et gammelt ritual som uttrykk for anger eller sorg. Etter hvert ble det noen steder vanlig at presten tegnet et kors på pannen til alle som var til stede ved gudstjenesten. Dette var et tegn på livets forgjengelighet og menneskenes behov for å angre sine synder og gjøre bot. Under handlingen ble Bibelens ord: «Husk, menneske, at du er støv, og at du skal vende tilbake til støvet». 

Fastetida varer i 40 dager, dvs frem til palmesøndag. Søndagene er ikke fastedager. 

Men hva kan vi gjøre for å markere fastetid? Profeten Jesaja gir oss svaret: "Nei, slik er fasten som jeg vil ha: at du løslater dem som med urett er lenket, sprenger båndene i åket og setter de undertrykte fri, ja, bryter hvert åk i stykker". (Jes.58). Fastetida er en gylden anledning til å gjøre noe for andre; kanskje kan vi leve litt enklere disse dagene og gi det vi sparer til et godt formål eller noen som sliter? 

Tilbake