Drop-in-bryllup til St.Hans


 

Vi har nå fire brudepar som skal si ja i Dropin-bryllup St.Hansaften, 23 juni. Vi gleder oss over at dette tilbudet ble så populært, og gleder oss til den store dagen!

 

 

 

 

De siste årene har færre giftet seg i Den norske kirke. I 2015 valgte over 8500 par å gifte seg i kirken, i fjor var tallet 4851 par. Vi ser at mange av de som ikke skal ha stort bryllup velger bort kirken og gifter seg hos ordfører isteden. Men et bryllup i kirken krever slett ikke mange gjester!

Vi ønsker derfor å legge til rette for de enklere vielsene, i en kristen og kirkelig ramme. 

Drop-in-suksess på Ringerike 

I fjor inntraff den magiske datoen 22022022. Da inviterte Lena Rós Matthíasdóttir, sokneprest i Haug menighet på Ringerike, til drop-in-bryllup i hele prostiet. Resultatet ble bryllup og velsignelser av ekteskap på løpende bånd gjennom hele dagen, hver time fra kl. 14 til 22. Til vanlig har soknepresten seks-ti vielser i året, i drop-in-året 2022 har det så langt vært 25 vielser! 

– Jeg har fått kun fine tilbakemeldinger fra de som giftet seg den 22. februar! Det tror denne måten å gifte seg på appellerer til mange. Vi er ulike, noen har ventet lenge på den store dagen og vil gå inn i kirken med brudekjole, mens for andre er det utenkelig. Så er det de kanskje har de ikke råd til noe stort selskap, og de ønsker seg vielse på en arbeidsdag i prestens kontortid, men selvfølgelig i kirkerommet. Det er mange som tror at det er billigere og enklere å gifte seg hos rådmannen, men som hadde valgt kirken hvis de bare visste at det var mulig på en fredag kl. 13.00.  

I Haug kirke giftet noen seg i brudekjole, andre i olabukse. Begge deler like bra. Noen par hadde invitert med gjester, andre var kun de to som ga hverandre sitt ja.  

Planlegging 

Ekteskapsinngåelse må planlegges litt i forkant, da Skatteetaten må rekke å behandle attest fra de som ønsker å gifte seg. Så helt drop-in blir det ikke, men det er også alt du trenger å planlegge! Vi stiller med prest, organist,  ferdig pyntet Holmen kirke, brus til å skåle i etter vielsen og fotograf som kan ta bilde etterpå.

Ta kontakt med kirkekontoret hvis du vil si ja!

Tilbake