Kirkevalget 2023


Kirkevalget er gjennomført, takk til alle som bidro, både med å sitte valgvakter og å stemme.

Resultatet finner du i artikkelen:

Nominasjonskomiteens lister:

Sigdal menighet: 
Ingunn Haugen Grøterud      Nominasjonskomiteens liste        335 stemmer
Gunhild Marie Albjerk            Nominasjonskomiteens liste        324 stemmer
Aud Haugen Sund                 Nominasjonskomiteens liste        317 stemmer
Hilde Weggesrud                   Nominasjonskomiteens liste        297 stemmer
Vigdis Melbye                        Nominasjonskomiteens liste        287 stemmer
Hanne Velstadbråten             Supplert kandidat                        283 stemmer
1.vara: Kari Marianne Grøterud        Nom.komiteens liste         283 stemmer
2.vara Jorunn Killingstad       Tilføyd                                           17 stemmer
3.vara  Kari Kjemperud          Tilføyd                                             1 stemme
4.vara  Tinius Wærsted Borge Tilføyd                                           1 stemme     
5.vara   Asbjørn Sund             Tilføyd                                            1 stemme

 

Eggedal menighetsråd:
Anne Kristi Flikki                   Nominasjonskomiteens liste            261 stemmer
Anne Ida Bråthen                  Nominasjonskomiteens liste            252 stemmer
Torunn Kolbjørnsrud             Nominasjonskomiteens liste            245 stemmer
Knut Helge Kaugerud           Nominasjonskomiteens liste            236 stemmer
Jarle Trøseng                        Nominasjonskomiteens liste            234 stemmer
Astrid Haugen                       Nominasjonskomiteens liste            230 stemmer
1.vara: Sølvi Helene Vorren Aasand  Nom.kom.liste                     227 stemmer
2.vara: Tom Løvlid                        Tilføyd                                         2 stemmer
3.vara: Geir Erland Kolbjørnsrud Tilføyd                                         1 stemme
4.vara: Unni Brenna Haugen       Tilføyd                                         1 stemme

 

Tilbake