De nye menighetsrådene


De nye menighetsrådene har konstituert seg, og tiltrådte 1.november. Navnene finner du i artikkelen, og de vil bli oppdatert under "Våre menigheter" etterhvert

 

Sigdal menighetsråd: 
Ingunn Haugen Grøterud      Kasserer
Gunhild Marie Albjerk            Leder
Aud Haugen Sund                 Sekretær
Hilde Weggesrud                   
Vigdis Melbye                        Nestleder
Hanne Mette Velstadbråten             
1.vara: Kari Marianne Grøterud        
2.vara Jorunn Killingstad       
3.vara  Kari Kjemperud          
4.vara  Tinius Wærsted Borge 
5.vara   Asbjørn Sund     

Representanter til Sigdal Kirkelige Fellesråd: Gunhild Aaby Albjerk og Hilde Weggesrud
1. vara til Fellesrådet: Kari Marianne Grøterud 2. vara til Fellesrådet: Hanne Mette Velstadbråten        

 

Eggedal menighetsråd:
Anne Kristi Flikki                  Leder
Anne Ida Bråthen                 Kasserer
Torunn Kolbjørnsrud             Nestleder
Knut Helge Kaugerud           Sekretær
Jarle Trøseng                        
Astrid Haugen                       
1.vara: Sølvi Helene Vorren Aasand                      
2.vara: Geir Erland Kolbjørnsrud 
3.vara: Unni Brenna Haugen      
Representanter til Sigdal kirkelige Fellesråd Jarle Trøseng og Knut Helge Kaugerud

                                                

Tilbake