Kirkevalget 2023


I år er Kirkevalgreglene endret slik at det er åpnet opp for supplerende nominasjon for alle menigheter. Supplerende nominasjon kan skje i følgende to tilfeller: 
 – Hvis det bare er godkjent listeforslag fra nominasjonskomiteen. Dette gjelder uavhengig av hvor mange kandidater det er på valglisten. (dette gjelder hos oss)
Vi ønsker oss flere kandidater på listene, både i Sigdal og Eggedal.

Kjenner du en kandidat du tenker kunne gjort en god jobb for din menighet?

Et forslag til kandidat fremmet ved supplerende nominasjon skal være underskrevet av fem stemmeberettigede forslagsstillere. Underskriftene skal være skrift på papir eller et skannet dokument. Et eget skjema fylles ut. Frist for supplerende nominasjon er kl 12.00 mandag 15.mai 2023. 

Les mer på Lovdata om Supplerende nominasjon. 

Listeforslag fra Nominasjonskomiteen i  soknene finner du inne i artikkelen

Nominasjonskomiteens lister:

Sigdal menighet: 
Gunhild Marie Albjerk
Aud Haugen Sund
Ingunn Haugen Grøterud
Hilde Weggesrud
Hanne Velstadbråten
Vigdis Melbye
Kari Marianne Grøterud

Eggedal menighet:
Anne Kristi Flikki
Knut Helge Kaugerud
Jarle Trøseng
Anne Ida Bråthen
Torunn Kolbjørnsrud
Sølvi Helene Vorren Aasand
Astrid Haugen

Kort om Kirkevalget

 • Demokratisk valg der en velger hvem som skal styre Den norske kirke de neste fire årene
 • Det velges representanter til menighetsråd (lokalt), bispedømmeråd (regionalt) og Kirkemøtet (nasjonalt)
 • Valgdager er 10. og 11. september 2023
 • På valgdagen kan du stemme i kirkevalget i nærheten av kommunevalget
 • I 2023 kan du forhåndsstemme digitalt fra 10. august til 6. september
 • Den norske kirkes medlemmer, født i 2008 eller før, har stemmerett i 2023
 • Alle medlemmer over 18 år kan stille til valg

Still til valg til menighetsrådet

Engasjér deg i kirken der du bor. Still til valg! Her finner du både informasjon om hva det vil si å være valgt inn i menighetsrådet og ressurser til deg som ønsker å stille til valg.

Som medlem i menighetsrådet har du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Bli med!

Hva gjør menighetsrådet?

Menighetsrådet leder menighetens virksomhet der du bor.

Som medlem i menighetsrådet kan du ha stor innflytelse på de lokale oppgavene og utfordringene i din kirke. Menighetens arbeid spenner over mange temaer – bl.a. miljø og rettferdighet, gudstjeneste, musikk, misjon, barne- og ungdomsarbeid, samt jus og økonomiforvaltning. Bli med!

 

Derfor bør du stille til valg til menighetsrådet

Det er mange grunner til å stille til valg til menighetsrådet. Her er ti av dem. Som representant i menighetsrådet vil du få mulighet til å:

 1. bruke dine talenter 
 2. få nye relasjoner i nærmiljøet
 3. jobbe sammen med andre – for andre
 4. være med på å formidle kristen tro
 5. dele og diskutere dine standpunkt med andre
 6. sørge for et trygt og godt fritidstilbud for barn og unge
 7. legge til rette for at kirken blir en viktig kulturarena
 8. bidra til at kirken er åpen for alle
 9. gjøre lokalmiljøet ditt bedre
 10. bli bedre kjent med deg selv

 

 

Tilbake