Velkommen til Vatnås kirke på søndag


Søndag 14.august er det gudstjeneste i Vatnås kirke kl 11.00 

 

Tilbake