Eggedal kirke


Eggedal ligger vakkert til i sentrum av Eggedal

Eggedal Kirke er en langkirke av tre fra 1878, laftet opp av tømmer på grunnmurer av upusset naturstein og panelt og har 300 sitteplasser.

Den er vakkert utmykket med gammelt barokkinventar og er absolutt verdt et besøk.

Kirken har rektangulært skip og smalere kor. Kirken ble noe ombygget og interiøret forandret i løpet av 1940-årene for å bringe en del av det bevarte, verdifulle inventar fra den gamle kirken, som lå på Hovland i Eggedal, i bruk i den nye kirken og gi interiøret mer preg av gamlekirken.

Koret og skipet fikk tønnehvelv av tre, og i korskillet ble gamlekirkens korskille rekonstruert.

Kirken ble malt og dekorert av Carsten Lien, som også har dekorert kapellet ved siden av kirken.

Alle bilder: Tor Kornstad

Tilbake