Adventstidas gudstjenester


Advent er tiden for å vente. Hva venter vi så på?

Selve ordet advent kommer fra «Adventus Domini», som er latin og betyr Herrens komme. I denne tiden forbereder man seg til julen og feiringen av Jesu fødsel på jorden. Herrens komme vil i adventstiden inneholde tre aspekter. Den første er at Jesus blir født her på jorden, som barnet i krybben. Det andre er at han kommernær oss gjennom kirken. Til slutt handler det om hans gjenkomst til jorden ved jordens ende.

1.søndag i advent feirer vi lysmesse i Holmen kirke  kl 18.00. Sigdal skole og ungdomskorps og konfirmantene deltar.

Torsdag 9.desember kl 9.00 er det adventsgudstjeneste for skolene i Holmen kirke

Fredag 9.desember kl 9.00 er det adventsgudstjeneste for skolen i Eggedal kirke

3.søndag i advent er det lysmesse i Eggedal kirke kl 18.00. Eggedal skole og ungdomskorps og konfirmantene deltar.

Tirsdag 21.desember er det gudstjeneste for ungdomsskolen i Holmen kirke

 

Tilbake