Ferieavvikling sommeren 2021


Ferieavvikling

 

Sokneprest Lise Kleven har sommerferie fra 5-25 juli og fra 1-7 august.

Vikarer blir Sigurd Wennesland, som har vært sommervikar hos oss tidligere og Jens Lægreid. Begge er teologistudenter.

Kirkekontoret blir ubemannet i juli måned, men du kan ringe kirkeverge Mette G Flågan på 97194144, og evt avtale et møte dersom du ønsker det.

 

Tilbake