kirkene åpnes igjen!


Vi kan nå holde gudstjenester med inntil 100 deltakere i kirkene våre, med 2 meters avstand mellom kohortene 

 

Vi gleder oss over at kirkene igjen kan åpnes for gudstjenester.  

Blir det konfirmasjon?

Konfirmasjonene i Sigdal er, i samråd med foreldrene til konfirmantene, utsatt til høsten. Skulle noen allikevel velge å konfirmeres i vår så skal de selvsagt få lov til det.

Kan vi ha bryllup nå? Ja, det er lov med vielser.

Hva med begravelser? 

Vi kan nå  være 100 i kirkene ved begravelser, i tillegg til medvirkende. Men siden vi må sitte med 2 meters avstand vil det, med unntak av Holmen kirke, ikke være plass til så mange.

Hvordan forholder kirken seg til Covid 19 og hvilke retningslinjer følger vi?

Vi forholder oss til smittevernveileder for Den norske kirke, som stadig oppdateres, og dersom kommunen har strengere regler på noen punkter følger vi dem.

Hva dersom det blir et koronadødsfall?

Begravelsen vil skje på vanlig vis. Begravelsesbyråer, sykehjem og sykehus har regler for stell av avdøde som gjør at det er trygt å føre kisten inn i kirken. Dersom nærmeste pårørende er i karantene kan man vente med begravelse til de kan delta.

 

Dersom noen skulle ønske en samtale med prest kan den gjennomføres via telefon/ nett dersom man ikke kan møtes fysisk. 

 

Vi minner om:
- hold avstand, de som er i samme husstand kan sitte som vanlig, andre må holde 2 m avstand
- sprit hendene ved inngangen
- er du syk må du dessverre holde deg hjemme
- Det er nå ikke lov å bevege seg rundt i kirkerommet for f eks å tenne lys
- kirkevertene vil være behjelpelig med plassering i kirken.
- Vi er takknemlige for kollekt,  kollekten kan gis på Vipps eller leveres ved utgangen

Tilbake