Nå blir det gudstjenester, vielser og dåp!


Nå er det endelig åpnet for fler enn 10 deltakere på gudstjenester. Så sant det er plass i  kirkene kan man være opp til 100 personer. Les mer:

 

Regjeringen åpnet 23.2 for at man kan være inntil 100 personer i kirkene. Men fortsatt er det anbefalt at man sitter med 2 meter mellom kohortene, og man skal sitte på faste, tilviste plasser. Man skal heller ikke bevege seg rundt i kirkerommet under gudstjenesten utover ved nødvendige toalettbesøk eller lignende (f.eks. til dåp, nattverd osv.).

Blir det konfirmasjon?

Konfirmasjonene i Sigdal er, i samråd med foreldrene til konfirmantene, utsatt til høsten. Skulle noen allikevel velge å konfirmeres i vår så skal de selvsagt få lov til det.

Kan vi ha bryllup? Ja, det kan dere. Her gjelder samme regler som ved gudstjenester. Dersom noen ønsker å vies  ute stiller gjerne presten opp, så sant det er kjørevei dit vielsen foregår. Man må altså ikke gifte seg i kirkerommet for å ha en kirkelig vielse!

Hva med begravelser? 

Vi kan nå være 100 i kirkene ved begravelser, i tillegg til medvirkende.

Hvordan forholder kirken seg til Covid 19 og hvilke retningslinjer følger vi?

Vi forholder oss til smittevernveileder for Den norske kirke, som stadig oppdateres, og dersom kommunen har strengere regler på noen punkter følger vi dem.

Hva dersom det blir et koronadødsfall?

Begravelsen vil skje på vanlig vis. Begravelsesbyråer, sykehjem og sykehus har regler for stell av avdøde som gjør at det er trygt å føre kisten inn i kirken. Dersom nærmeste pårørende er i karantene kan man vente med begravelse til de kan delta.

 

Dersom noen skulle ønske en samtale med prest kan den gjennomføres via telefon/ nett dersom man ikke kan møtes fysisk. 

 

Vi minner om:
- hold avstand, de som er i samme husstand kan sitte som vanlig, andre må holde 2 m avstand
- sprit hendene ved inngangen
- er du syk må du dessverre holde deg hjemme
- Det er nå ikke lov å bevege seg rundt i kirkerommet for f eks å tenne lys
- kirkevertene vil være behjelpelig med plassering i kirken.
- Vi er takknemlige for kollekt,  kollekten kan gis på Vipps eller leveres ved utgangen

Tilbake