Velkommen til nytt konfirmantår! Plan for høsten


 

 

 

Velkommen som konfirmant i Sigdal og Eggedal menigheter.

Infomøte for konfirmanter og foreldre blir torsdag 20.8 kl 18 i Holmen kirke og 20 i Eggedal.

Plan for høsten 2020 (med forbehold om endringer pga opplegg på skolen eller andre viktige årsaker):

 

7.september kl.17.00-ca 19.00: Gocartkjøring på Gocartbanen. Alle konfirmantene er velkommen. (du behøver ikke å komme så tidlig som 17 hvis det ikke passer med kjøring hjemme; alle kan uansett ikke kjøre gocart samtidig). Vi serverer grillpølser og saft.

Onsdag 16.september kl 14.15-15.40: Samling for onsdagsgruppa  på Borgerstua. Tema: Hvem er Gud, hvem er jeg?

Torsdag 17.september kl.14.15-15.40: Samling på Borgerstua, torsdagsgruppa. Tema: Hvem er Gud, hvem er jeg?.

Onsdag 23.september kl 14.15-15.40: Samling for onsdagsgruppa  på Borgerstua. Tema: Hvem er Jesus?

Torsdag 24.september kl.14.15-15.40: Samling på Borgerstua, torsdagsgruppa. Tema: Hvem er Jesus?


Uke 40: Høstferie

Søndag 11 oktober kl.11.00: Konfirmantpresentasjon i Holmen kirke

Onsdag 14 oktober kl 14.15-15.40: Samling for onsdagsgruppa  på Borgerstua. Tema: Hva gjorde Jesus?

Torsdag 15 oktober kl.14.15-15.40: Samling på Borgerstua, torsdagsgruppa. Tema: Hva gjorde Jesus?


Søndag 18.10 kl 16.00: Sigdalskonfirmantene møter i Solumsmoen kapell. Tema: Gudstjenesten
kl 18.00: Kveldsmesse i Solumsmoen kapell

Søndag 25.oktober kl 11.00:  Konfirmantpresentasjon i Eggedal kirke

Onsdag 28.oktober kl.14.15-15.40: Samling for onsdagsgruppa på Borgerstua. Tema: Godt og vondt/ tilgivelse

Torsdag 29.oktober kl.14.15-15.40: Samling på Borgerstua, torsdagsgruppa  Tema: Godt og vondt/ tilgivelse

Torsdag 11.november kl. 14.15-15.40: Samling på Borgerstua, torsdagsgruppa Tema: Bibelen

Onsdag 12.november kl.14.15-15.40: Samling på Borgerstua, onsdagsgruppa  Tema: Bibelen

Onsdag 18.november kl.14.15-15.40: Samling på Borgerstua, onsdagsgruppa  Tema: Advent. Vi forbereder  lysmessene

Torsdag 19.november kl. 14.15-15.40: Samling på Borgerstua, torsdagsgruppa Tema: Advent. Vi forbereder lysmessene

Søndag 29.november kl.18.00 (oppmøte 17.30) Lysmesse i Holmen kirke. Sigdalskonfirmantene deltar

Søndag 13.desember kl.18.00 (oppmøte 17.30) Lysmesse i Eggedal kirke. Eggedalskonfirmantene deltar

Konfirmantene deltar til på skolegudstjenesten før jul. Dato kommer

Julaften: Eggedal kirke kl.13.00  og Holmen kirke kl.16.00. De som ikke er bortreist julaften deltar i gudstjenesten.

 

           

Tilbake