Kirkens nødhjelps fasteaksjon


Fasteaksjonen 2023

I år blir det ikke tradisjonell bøsseaksjon i Sigdal; konfirmantene vil stå utenfor Spar i Eggedal og Spar i Prestfoss lørdag 25 mars og samle inn penger til fasteaksjonen. I tillegg vil de besøke Sigdalsheimen tirsdag 28 mars. Du kan støtte aksjonen ved å putte penger i konfirmantens bøsser, du kan gi via Vipps 2426 eller til konto nr 1594 22 87493. Takk for at du støtter fasteaksjonen!

Norges nest største innsamlingsaksjon

Fasteaksjonen er en tradisjon som strekker seg langt tilbake i tid. For over 50 år siden bestemte menighetene i Norge seg for å ha en årlig innsamlingsaksjon til Kirkens Nødhjelp sitt arbeid. Kirkens Nødhjelps fasteaksjon er i dag den nest største innsamlingsaksjonen i Norge, etter TV-aksjonen. Aksjonen er lagt i en tid av kirkeåret som heter fastetiden.

Fasten varer i 40 dager fra askeonsdag, men selve fasteaksjonen arrangeres over hele landet søndag til tirsdag før palmesøndag. Pengene som samles inn går til Kirkens Nødhjelps arbeid over hele verden, og er ikke øremerket til prosjektene som blir presentert i ord og bilder. For hver krone som er samlet inn kan vi hjelpe de som trenger det aller mest. Til sammen har det gjennom over 50 år blitt samlet inn 1,75 milliarder kroner til Kirkens Nødhjelps fasteaksjon.

I 2022 samlet vi inn 38 millioner kroner, som er rekord. Dette er svært viktige midler for å redde liv og skape forandring i alle land vi jobber . Vi ser at kombinasjonen med å gå fra dør-til-dør og sponsoraksjon har gjort at vi har slått rekorder fra tidligere. Du kan lese mer om de to aksjonsformene her.

Med støtten fra dere i ryggen har vi også fått andre store aktører i Norge og ute i verden til å støtte arbeidet. Hver krone dere samler inn er helt avgjørende for at vi kan igangsette store nødhjelpsoperasjoner når katastrofer inntreffer, og skalere opp arbeidet for dem som trenger det aller mest. Sammen kan vi gjøre enda mer der nøden er størst.

Tilbake