Gudstjenester

Under finner du en oversikt over gudstjenester og aktiviteter i kirkene i Sigdal og Eggedal.

2018

4.november kl 11.00: Allehelgensgudstjeneste i Holmen kirke. Kirkekaffe

4.november kl.18.00: Allehelgensgudstjeneste i Eggedal kirke.

18.november kl 18.00: Hverdagsmesse/ salmekveld i Holmen kirke. Konfirmantene deltar.

25.november kl 11.00: Holmen kirke. Familiegudstjeneste med utdeling av 4-årsbok.

2.desember, 1.s i advent: Holmen kirke kl 18.00: Lysmesse. Korpset deltar.

9 desember, 2.s i advent: Eggedal kirke kl 18.00: Lysmesse. Korpset, Eggedal barnekor og Eggedal sangkor deltar.

23.desember, 4 s i advent: Gudstjeneste på Sigdalsheimen kl 11.00

Julaften: Haglebu fjellkirke kl ? Familiegudstjeneste
Eggedal kirke kl 13.00 og 14.15: Familiegudstjenester
Holmen kirke kl 16.00: Familiegudstjeneste

1.juledag: Holmen kirke kl 11.00: Høytidsgudstjeneste