Gudstjenester

Under finner du en oversikt over gudstjenester og aktiviteter i kirkene i

30.juni: Haglebu fjellkirke kl 11.00: Gudstjeneste

7.juli: Eggedal kirke kl.11.00: Gudstjeneste med dåp

14.juli: Holmen kirke kl 11.00: Gudstjeneste

29.juli: Vatnås kirke kl 18.00: Olsokmesse

4.august : Haglebu fjellkirke kl 11.00: Gudstjeneste med dåp

11.august: Holmen kirke kl 11.00: Gudstjeneste med dåp

18.august: Vatnås kirke kl 11.00: Sensommermesse

1.september: Eggedal kirke kl 11.00: Folkemusikkmesse.
Presentasjon av konfirmantene og 50 års konfirmantjubileum.

8.september: Solumsmoen kapell kl 18.00: Familiegudstjeneste

15.september: Holmen kirke kl 11.00: Konfirmantpresentasjon

29.september: Skredsvig-Hagan kl 17.00: Gudstjeneste

2.oktober (onsdag): Haglebu fjellkirke kl 17.00: Familiegudstjeneste med formingsaktivitet for barna etterpå

10.oktober (torsdag): Holmen kirke kl 18.00: Hverdagsmesse/ salmekveld med konfirmantene

13.oktober: Solumsmoen kapell kl 11.00: Gudstjeneste

17.oktober (torsdag): Eggedal kirke kl 18.00: Hverdagsmesse/ salmekveld med konfirmantene

27.oktober: Holmen kirke kl 11.00: Familiegudstjeneste med utdeling av kirkebok til 4-åringene. Kirkekaffe

3.november: Eggedal kirke kl 11.00: Allehelgensmesse
                        Holmen kirke kl 18.00: Allehelgensmesse. Kirkekaffe

17.november: Eggedal kirke kl 11.00: Familiegudstjeneste med utdeling av kirkebok til 4-åringene. Kirkekaffe

24.november: Solumsmoen kapell kl 18.00: Gudstjeneste