Gudstjenester

Under finner du en oversikt over gudstjenester og aktiviteter i kirkene i Sigdal og Eggedal.

2018

26.august kl 12.00: Setermesse på Grøset seter

9.september: Eggedal kirke kl 11.00: Konfirmantpresentasjon og 50 års konfirmantjubileum

9.september kl 18.00: Familiegudstjeneste på Solumsmoen kapell

16.september: Holmen kirke kl 11.00: Festgudstjeneste. Dåpskjoleutstilling, Konfirmantpresentasjon og 50 års konfirmantjubileum

30.september: Eggedal kirke kl 11.00: Gudstjeneste

3.oktober: Haglebu fjellkirke kl 17.00: Familiegudstjeneste

7.oktober kl 18.00: Gudstjeneste i Holmen kirke

11.oktober kl 18.00: Hverdagsmesse/ salmekveld i Eggedal kirke. Konfirmantene deltar

21.oktober kl 11.00: Gudstjeneste i Solumsmoen kapell

28.oktober kl 11.00: Eggedal kirke: Familiegudstjeneste med utdeling av kirkebok til 4-åringer

4.november kl 11.00: Allehelgensgudstjeneste i Holmen kirke. Kirkekaffe

4.november kl.18.00: Allehelgensgudstjeneste i Eggedal kirke.

18.november kl 18.00: Hverdagsmesse/ salmekveld i Holmen kirke. Konfirmantene deltar.

25.november kl 11.00: Holmen kirke. Familiegudstjeneste med utdeling av 4-årsbok.