Bryllup er en viktig begivenhet. Veteranbilene er ofte blankpusset og fotograferingen skjer på de mest

happy just married young couple celebrating and have fun at beautiful beach sunsetspektakulære steder. Midt i all festivitas står to som har felles visjoner og mål for livet, men de står ikke alene.

Ekteskapsinngåelse eller vigsel er en offentlig handling. I vitners nærvær gir en kvinne og en mann hverandre løfte om at de vil leve sammen resten av livet. En godkjent vigselsperson skal erklære at ekteskapet gyldig. Par som er borgelig viet kan i tillegg ha en kirkelig forbønnshandling for ekteskapet.

Kontakt Sigdal kirkekontor (32 71 14 44) og avtal tid og sted for vielsen. Det lønner seg å være tidlig ute.

Våren/sommeren 2019 har vi noen lørdager hvor vi ikke tar imot vielser: 23.3, 6.4, 18.5 og 17.8. Grunnen til dette er at vi ønsker at de ansatte i kirken skal kunne få noen helger med forutsigbar fritid i løpet av sommeren. Den 22.juni, som trolig vil være en aktuell bryllupsdag for mange, er det jubileumsfeiring for Madonnastatuen i Eggedal. Det vil derfor kun bli anledning til bryllup sent på ettermiddagen denne dagen, dersom man ikke får avtale med annen prest og organist.

 

detail of a wedding table with estomas flowers arrangement and candles

De nødvendige papirer finner du ved å logge inn på Altinn. Dette må gjøres tidligst fire måneder og senest en måned før vielsen.

Presten tar kontakt i god tid før vielsen for å avtale en vigselssamtale hvor dere i fellesskap planlegger vielsen, blir bedre kjent og samtaler om ekteskapet.

Under følger noen nyttige linker for blivende brudepar.

Nyttig informasjon:

Mal til program
Link til kirken.no. Her finner du Vigselsliturgi og skriftlesninger samt linker til papirer som må fylles ut.
Bryllupsbygda.com

På Youtube kan du søke opp og høre på ulike bryllupsmarsjer.