Misjonsprosjektet

Sigdal og Eggedal menigheter har inngått avtale med Normisjon om et misjonsprosjekt i Mali, hvor misjonær Guri Enger jobber med å oversette Bibelen til Kassonke. Søndag 26.august ble misjonsavtalen underskrevet under gudstjenesten i Vatnås kirke. Du kan lese mer om prosjektet her.

Her finner du det siste nyhetsbrevet fra Guri Enger.

 

På bildet under ser du Marte Randi B Skatvedt (Sigdal menighetsråd), Guri Enger, sokneprest Lise W. Kleven og Gunvor Kreken fra Normisjon med plakatene vi fikk til kirkene våre.